Hverdagen med en funktionsnedsættelse

Vejledning, rådgivning og støtte

Har du en funktionsnedsættelse, et handicap, en senhjerneskade eller en sygdom kan du opleve at hverdagen er blevet svær og at du har svært ved at klare hverdagsaktiviteter du tidligere udførte uden at tænke over det, eller at det er blevet svært pga. smerter eller bevægeindskrænkning i muskler og led. du kan derfor have behov for at få vejledning og rådgivning omkring indretning i hjemmet, arbejdsstillinger eller arbejdsredskaber/hjælpemidler. En funktionsnedsættelse, handicap, længerevarende indlæggelse eller en skade i hjernen, kan det være en god idé at få vejledning omkring indretningen i hjemmet. 

 

Indretning af hjemmet

Du kan opleve at det er svært at fungere i eget hjem, med de aktiviteter du gerne vil kunne udføre. Du kan få hjælp til at planlægge indretningen af din bolig, så den passer til dine behov. Vejledningen vil foregå i et tæt samarbejde med dig. Der vil være fokus på, at du skal kunne fungere i boligen samtidig med, at du kan beholde de ting du holder af eller har brug for i hverdagen.

 

Arbejdsstillinger og redskaber

Vi har alle mange forskelligartede hverdagsaktiviteter f.eks. påklædning, bad eller rengøring.  Du kan have behov for vejledning omkring hvordan du skåner kroppen og dine led mest muligt i forbindelse med forskellige aktiviteter. Vejledningen kan også rette sig mod at anvende hensigtsmæssige arbejdsstillinger og arbejdsredskaber/hjælpemidler, samt indstilling af dem.  Du kan få råd og vejledning om hvad der er mest hensigtsmæssigt i din situation og i forhold til netop dit problem.

 

Planlægning af praktiske opgaver

Du kan opleve det er svært eller uoverskueligt for dig at udføre de daglige opgaver. Det kan være du har fået en kognitiv skade, der gør at du oplever depression, manglende motivation, nedsat evne til at planlægge, nedsat hukommelse og koncentration og manglende koordination af bevægelser. Du kan derfor have svært ved at komme i gang med de daglige opgaver eller glemme aftaler. Disse kognitive funktioner kan trænes gennem aktiviteter, dvs. at hvis du har nedsat opmærksomhed mod venstre, kan dette trænes i stort set alle aktiviteter, hvor du gennem aktiviteten bliver ”tvunget” til at have fokus på venstre side. Træningen kan også handle om planlægning og hukommelsen trænes ofte med brug af kalender eller skemaer. Oplever du kognitive problematikker, kan de være en god idé at få rådgivning, om hvordan du kan gøre hverdagen mere overskuelig, så du samtidig passer på dig selv, og ikke belaster kroppen mere end højest nødvendigt. Det kan også handle om, at du får delt opgaverne op på en hensigtsmæssig måde