Træning af aktivitet og specifikke færdigheder

Træning af hverdagsaktiviteter

Du kan opleve at det kan være svært at udføre helt almindelige aktiviteter i hverdagen pga. sygdom, senhjerneskade eller almen svækkelse. Du kan derfor have behov for at træne specifikke færdigheder eller genindlære bevægelser.  Dette kan du få hjælp til gennem ergoterapi.

Træningen vil som oftest blive planlagt som aktiviteter, der afspejler hvad du har brug for eller lyst til at gøre i hverdagen. Træningen tager udgangspunkt i en bestemt aktivitet, som du vil have behov for hjælp til. Du kan opleve at det er svært at tage tøj på, lave mad, bage brød, arbejde med computer, tage bad, lave frokost eller mad, vande blomster, handle ind, tage toget eller andre praktiske opgaver i hverdagen. Aktiviteterne kan være mange og det er dig der afgør, hvilke der er vigtige for dig.

Aktiviteterne skal have en betydning for dig i hverdagen, de skal være nødvendige for dig eller vigtige for dig at kunne udføre selvstændigt.

Formålet med at træne en specifik færdighed, er at du kan blive mere selvstændig og selvhjulpen i hverdagen. De aktiviteter du finder vanskelige skal du blive sikker i at udføre og tryg ved at udføre selvstændigt. Når du træner en funktion specifikt i en aktivitet, trænes og (gen)indlæres et bevægemønster eller strategi oftest bedst.

Træningen vil samtidig foregå med vejledning, støtte og rådgivning omkring, hvordan du kan komme til at udføre aktiviteten tilfredsstillende for dig.