Senhjerneskade, sygdom eller kronisk lidelse

Senhjerneskade

Har du haft en senhjerneskade/apopleksi, hvilket skyldes en blodprop eller blødning i hjernen, kan det betyde at du har været indlagt i en længere periode og har behov for genoptræning for at få hverdagen til at fungere igen. En skade i hjernen kan også skyldes andre neurologiske lidelser, men fælles er, at du ofte vil have nedsatte funktioner i forhold til det du kunne før. Du kan opleve en nedsat funktion i forhold til hånd, arm og skulder, hvilket kræver en intensiv genoptræning, før du bliver i stand til at klare aktiviteterne selvstændigt igen.

Du kan opleve at det er svært at komme hjem efter indlæggelsen og få hverdagen til at fungere igen i dine egne omgivelser og du skal klare hverdagen selvstændigt. Det kan være svært for dig at udføre hverdagsaktiviteter, som du tidligere tog for givet. Aktiviteterne kan være vanskelige pga. funktionsnedsættelse eller pga. kognitive problemer. De kognitive problemer kan vise sig som nedsat hukommelse eller koncentrationsevne og du kan have brug for nye strategier til at klare hverdagen med de aktiviteter og interesser, du synes er vigtige for dig. Mange oplever også en nedsat evne til at skabe overblik.

Sygdom eller kronisk lidelse

Har du fået en sygdom, brækket dit håndled eller fået en kronisk sygdom som f.eks. gigt, kan du opleve at have mistet en fysisk funktion, eller at dit funktionsniveau er forringet i forhold til tidligere. Det vil sige at du ikke har de samme kræfter som før skaden/sygdommen eller ikke kan udføre de samme hverdagsaktiviteter som tidligere. Det kan også være du oplever en forandret hverdag pga. smerter eller at du skal være immobil og derved har svært ved at planlægge dagen.

Du kan derfor i en periode have behov for fysisk træning eller at træne en bestemt aktivitet, som er blevet svær at udføre. Træningen kan også være aktivitetsorienteret eller med det formål at du får støtte og vejledning i, at genopbygge hverdagen.

 

Træningen kan indeholde: