Hvad er ergoterapi og aktiviteter

Formålet med ergoterapi vil altid være at vurdere, hvad der skal til, for at du kan opnå en større livskvalitet i hverdagen. Ergoterapi har fokus på det enkelte menneskes forudsætninger for at udføre hverdagsaktiviteter.

Ergoterapi handler om genoptræning, støtte, rådgivning og vejledning, hvis du har mistet fysiske funktioner efter en ulykke, et traume eller pga. generel alderdom.

Ergoterapi kan handle om genoptræning efter et brud eller en skade i armen, hvor du e.fterfølgende har mistet bevægelighed, eller har smerter når du eksempelvis bruger armen i dagligdagen. Genoptræningen kan også bestå i at træne de hverdagsaktiviteter du synes er blevet svære at udføre efter skaden. Disse aktiviteter kan være mange og det er op til dig, hvad der er vigtigt for dig at kunne udføre igen i hverdagen. Aktiviteterne kan f.eks. være at tage bad, tage tøj på, lave mad, gå med hunden eller rengøring.

Ergoterapi kan også være rådgivning og vejledning omkring hjælpemidler eller ændringer i boligen, der gør det nemmere at klarer dig selv i hverdagen. Du kan også få hjælp til at søge hjælpemidler eller få vejledning om hvilke hjælpemidler du evt. selv kan anskaffe. Ergoterapi kan også handle om at vi sammen finder frem til nye metoder til at udfører aktiviteter, så det bliver mere overskueligt for dig at strukturere hverdagen.

___

Ergoterapeuter tror på, at alle mennesker har behov for meningsfuld beskæftigelse. Ergoterapeuter tror også på, at mennesker med funktionstab, færdighedstab eller handicaps kan være begrænsede i deres muligheder for at indgå i aktiviteter, som er enten nødvendige eller ønskelige.

Kunsten og videnskaben i den ergoterapeutiske profession er derfor at opnå maksimal overensstemmelse mellem mennesket, dets valgte eller nødvendige aktiviteter og omgivelserne, som aktiviteterne skal foregå i, med det formål at muliggøre aktiv deltagelse i dagligdags aktiviteter.

Canadiske ergoterapeutforening COAT’s definition på ergoterapi