Jeg tilbyder:

Jeg tilbyder træning som kan være en kombination af fysisk træning, ændring af rutiner samt tilpasning af arbejdsredskaber og hjælpemidler.  Træningen kan også være med fokus på dine evner og muligheder for at kunne klare hverdagsaktiviteter, hvor jeg tager udgangspunkt i de aktiviteter du finder vanskelige i hverdagen. Det kan f.eks. være påklædning, tage bad, madlavning, tøjvask, lufte hunden eller rengøring. Træningen kan også handle om rådgivning omkring den mest hensigtsmæssige indretning af dit hjem. 

Jeg vil sammen med dig finde frem til dine aktivitetsproblematikker gennem en indledende samtale. Jeg vil have fokus på det du allerede kan, altså dine ressourcer, samt hvad du gerne vil blive bedre til gennem forløbet. Målet vil være at du kan blive mere selvstændig og få en mere aktiv hverdag. Træningen vil altid foregå som et samarbejde, hvor vi lægger en plan for forløbet, ud fra dine mål. Det er vigtigt for træningen, og afgørende for resultatet, at du selv er aktiv i forløbet.

Jeg vil altid planlægge og tilrettelægge træningen ud fra de prioriteringer og resultater, jeg sammen med dig har fundet i undersøgelsesfasen.

Træningen tilbydes som et individuelt tilpasset forløb, hvor du ikke modtager anden sideløbende offentlig behandling, eller som et supplement til den kommunale træning.