AG Ergoterapi

Anne Gitte Bekker Rasmussen

Autoriseret ergoterapeut.

Jeg er gift og bor i Fredensborg, i Nordsjælland.

Jeg er uddannet ergoterapeut fra Professionshøjskolen Metropol i København i 2011.

Jeg har siden januar 2012 arbejdet som ergoterapeut, ansat i en privat virksomhed, der varetager plejecenter og hjemmeplejefunktionen i Gribskov kommune, og jeg varetager genoptræning og almen træning af beboere på plejecenter. Træningen kan være efter en skade i hjernen eller svækkelse pga. indlæggelse.

I hjemmeplejeregi arbejder jeg med boligindstillinger, for borgere der ønsker at ansøge kommunen om en bedre egnet bolig. Jeg varetager i samarbejde med andre faggrupper tilbuddet om hverdagsrehabilitering, hvor borgere i eget hjem tilbydes træning, støtte og vejledning i at kunne varetage hverdagsaktiviteter selvstændigt efter f.eks. en indlæggelse.

Jeg vejleder personale på plejecenteret og i hjemmeplejen omkring arbejdsstillinger og rådgiver hjælpemidler. Jeg varetager samtidig undervisningen omkring forflytninger. 

Tidligere arbejde:

Jeg har ti års erfaring inden for sundhedssektoren bl.a. som social og sundhedsassistent, med primær ansættelse i hjemmeplejen. 

Jeg har arbejdet i Næstved, Lyngby og Fredensborg kommuner.