Ergoterapi og hverdagsrehabilitering

Du kan tilføje andre sektioner på denne side, så den passer præcis til dit formål med hjemmesiden.

Velkommen til AGergoterapi

Jeg tilbyder privat ergoterapi til personer der har mistet fysiske funktioner efter en ulykke, et traume, en hjerneskade eller bare er svækket af generel alderdom. Træningen henvender sig f.ek.s til personer der er udskrevet fra hospital til eget hjem, men som gerne vil have mere træning.

Jeg tilbyder træning, rådgivning eller vejledning, hvor målet er at du igen skal kunne klare hverdagsaktiviteter så hensigtsmæssigt som muligt og med den bedst mulige livskvalitet.

Træningen vil som udgangspunkt foregå i dit eget hjem, idet dette er mest hensigtsmæssigt. Når træningen foregår i dit eget hjem, foregår træningen i dine vante omgivelser og du får trænet netop de aktiviteter og bevægelser du har behov for. Det vil samtidig være nemmere at arbejde med dine præcise problematikker og finde hensigtsmæssige løsninger for dine udfordringer.

Træningen kan alt efter dit behov indeholde:

 

 

 

 

Formålet med ergoterapi er at fremme aktivitet og deltagelse i hverdagslivet. Velkendte aktiviteter trænes for at opnå bedst mulig funktion. Der suppleres med specifik træning, når dette er en forudsætning for at kunne udføre en aktivitet. Træningen kan også være at tilpasse omgivelserne, lære en ny strategi eller at anvende et hjælpemiddel for at kunne udføre en aktivitet igen.
Du er velkommen til at kontakte mig, for yderligere information, eller få en snak om ergoterapi kan være relevant for dig. Dette naturligvis helt uforpligtende